POCZUJ SIĘ BEZPIECZNIE

Środki ochrony wzroku (iSpector, 3M, JSP)

Oferujemy okulary ochronne, gogle oraz osłony i zestawy chroniące głowę i twarz, przed cząstkami mogącymi uszkodzić zarówno wzrok jak i twarz. Jest to bardzo ważny element ochrony osobistej, który często jest niedoceniany a przecież wzrok to najważniejszy ze zmysłów.  Zakladaj okulary ochronn, gogle ochronne lub osłony pełnotwarzowe zawsze tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia narządu wzroku lub twarzy.
Okulary ochronne


Okulary ochronne Bydgoszcz Weldmix-BHP
Okulary ochronne Bydgoszcz Weldmix-BHP
Okulary ochronne Bydgoszcz Weldmix-BHP
Okulary ochronne Bydgoszcz Weldmix-BHP
Okulary ochronne Bydgoszcz Weldmix-BHP
Okulary ochronne Bydgoszcz Weldmix-BHP
Okulary ochronne Bydgoszcz Weldmix-BHP
Okulary ochronne Bydgoszcz Weldmix-BHP

Gogle ochronne
Osłony pełnotwarzowe

ODZIEŻ ROBOCZA


OBUWIE ROBOCZE


RĘKAWICE ROBOCZE


OCHRONA OSOBISTA